การเห็นภาพซ้อน การเห็นซ้อนสอง (Diplopia)

การเห็นภาพซ้อน (Diplopia หรือ Double vision) เป็นอาการไม่ใช่โรค ได้แก่ การที่มีภาพเพียงภาพเดียว แต่มองเห็นเป็น 2 ภาพ

สาเหตุการเห็นภาพซ้อน อาจเกิดได้จาก

  • ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ใช้กลอกลูกตา เช่น จากโรคตาโปนในโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (MG)
  • ความผิดปกติของกระจกตา เช่น กระจกตามีแผลเป็น การติดเชื้อของกระจกตา หรือกระจกตาแห้งมาก
  • ความผิดปกติที่แก้วตา เช่น โรคต้อกระจก
  • การอักเสบของเส้นประสาทสมองที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้กลอกลูกตา เช่น จากโรคเบาหวาน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรคเอมเอส หรือ MS)
  • โรคของสมองบางชนิด เช่น เนื้องอกสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง โรคปวดศีรษะไมเกรน
  • โรคมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ลุกลามกดเบียดทับ หรือลุกลามเข้าเส้นประสาทสมอง ดังนั้น เมื่อเกิดการมองเห็นภาพซ้อน จึงควรรีบพบแพทย์เสมอเพื่อการวินิจฉัยและการรัก ษาที่เหมาะสม

บรรณานุกรม

  1. Causes of double vision. http://www.nhs.uk/Conditions/Double-vision/Pages/Causes.aspx [2013, Jan 24].