อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง (Tiredness)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อ่อนเพลีย

อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง (Tiredness หรือ Exhaustion หรือ Fatigue) เป็นอาการที่มีสาเหตุได้หลากหลาย ทั้งจากโรคหรือภาวะทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจ

  • จากโรคทางร่างกายเช่น โรคติดเชื้อต่างๆ (เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบ) โรคเรื้อรังต่างๆ (เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง โรคหัวใจวาย และโรคทางปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง) ภาวะซีด ภาวะเหนื่อยล้า และภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
  • จากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจเช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง มักเกิดร่วมกับอาการต่างๆทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น มีไข้ หอบ หายใจลำบาก บวม ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เบื่ออาหาร เป็นต้น

เมื่อมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง จนส่งผลกระทบต่อการงานและการใช้ชีวิตประ จำวัน ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ

Updated 2015, June 20