เยื่อตา เยื่อบุตา (Conjunctiva)

เยื่อตา หรือหลายท่านเรียกว่า เยื่อบุตา เป็นเนื้อเยื่อบุผิวชนิดหนึ่ง ที่เซลล์ของเนื้อเยื่อไม่มีการสร้างสาร เคอราติน (Keratin) เยื่อตาเป็นเนื้อเยื่อที่บางมาก โดยมีความหนาประมาณ 55- 90 ไมโครเมตร โดยบุอยู่ส่วนด้านในของหนังตา และบนตาขาว

เยื่อตา มีหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อที่อยู่ภายใน โดยเซลล์เนื้อเยื่อตาสร้างสารภูมิคุ้มกันต้าน ทานโรค ลดการรุกรานของเชื้อโรคเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของลูกตา นอกจากนั้นเซลล์ของเยื่อตายังช่วยสร้างน้ำตาที่ช่วยหล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นกับตาอีกด้วย

โรคของเยื่อตาที่พบได้บ่อย คือ เยื่อตาติดเชื้อ และตาแห้ง

บรรณานุกรม

  1. Conjunctiva http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunctiva [2013,Oct4].
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18772715 [2013,Oct4].