เป็นลม (Fainting)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เป็นลม

เป็นลม หรือหมดสติชั่วครู่ (Fainting) เป็นอาการที่เกิดหมดสติ (Unconsciousness) เพียงชั่วขณะชั่วครู่ โดยเกิดจากมีการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจากความดันโลหิตต่ำทัน ที ผู้ป่วยจึงหมดสติ แต่การหมดสติจะเกิดเพียง 1 - 2 นาทีแล้วผู้ป่วยจะกลับมามีสติทันทีโดยสมบูรณ์ ซึ่งถ้าหมดสตินานเกิน 6 ชั่วโมงเรียกว่า โคม่า (Coma)

อาการเป็นลมมักนำมาก่อนด้วยอาการวิงเวียนและ/หรือใจสั่น

สาเหตุของการที่สมองขาดเลือดเลี้ยงเฉียบพลันจนเกิดเป็นลมมีมากมาย ทั้งจากเรื่องที่ ไม่รุนแรงเช่น ไอรุนแรง ปวดมาก เบ่งปัสสาวะรุนแรง กลัวมาก โกรธมาก ยืนนานๆ ตากแดดนานๆ เมื่อนั่งนอนนานๆแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงเกิดจากโรคหรือภาวะที่รุนแรงเช่น ภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การชัก หายใจหอบเหนื่อย มีเลือดออกมาก การแพ้ต่างๆเช่น การแพ้ยา โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อมีอาการเป็นลมบ่อยๆควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ

บรรณานุกรม

  1. Comahttp://en.wikipedia.org/wiki/Coma [2015,May2]
  2. Fainting http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003092.htm [2015,May2]
Updated 2015, May 2