เยื่อเมือก เนื้อเยื่อเมือก (Mucosa)

เยื่อเมือก หรือเนื้อเยื่อเมือก (Mucosa หรือ Mucous membrane) เป็นเนื้อเยื่อส่วนนอกของเนื้อเยื่อบุผิวที่บุปกคลุมอวัยวะภายในร่างกาย มีหน้าที่สร้างสารคัดหลั่งต่างๆที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเมือก (Mucous) เพื่อการหล่อลื่น และยังมีหน้าที่ช่วยในการดูดซึมสารต่างๆ เช่น เยื่อเมือกของ ช่องปาก ปากมดลูก กระเพาะอาหาร และลำไส้

โรคที่เกิดกับเยื่อเมือก จะเช่นเดียวกับโรคของอวัยวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ การเกิดแผล เนื้องอก และโรคมะเร็ง ซึ่งเมื่อเกิดโรคมะเร็งจะเป็นโรคมะเร็งในกลุ่ม คาร์ซิโนมา (Carcinoma)