เคอราทิน เคอราติน (Keratin)

เคอราทิน หรือ เคอราติน (เคราทิน หรือ เคราติน) เป็นเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่งที่ปกคลุมอยู่ที่ผิวหนังชั้นนอกสุด/หนังกำพร้าของคน โดยสร้างจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของผิวหนัง เป็นสารที่ให้ความแข็งแรง ไม่ละลายและไม่เปียกน้ำ จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของ เล็บ ผม ขน และในอวัยวะบางส่วนของสัตว์ เช่น เขา และ เกล็ด

หน้าที่ของเคอราทิน คือ การปกป้อง และให้ความแข็งแรงกับเนื้อเยื่อ/อวัยวะส่วนนั้นๆ ที่มีเคอราทินปกคลุมอยู่

บรรณานุกรม

  1. Keratin http://en.wikipedia.org/wiki/Keratin[2013,Nov17].