อาเจียน (Vomiting)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อาเจียน

อาเจียน (Vomiting) เป็นอาการไม่ใช่โรค เป็นอาการที่เกิดจากมีการบีบตัวของกระเพาะอาหารอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดแรงขับดันให้อาหารหรือน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารพุ่งทะ ลักออกจากกระเพาะอาหาร ผ่านหลอดอาหารเข้าสู่ลำคอและช่องปากหรือช่องจมูก

โดยทั่วไปอาการอาเจียนจะกลับเป็นปกติภายหลังการอาเจียน แต่บางครั้งทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุที่จะอาเจียนต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำและเสียสมดุลของเกลือแร่ที่ออกมากับอาเจียน จนผู้ป่วยจำเป็นต้องรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล หรือต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนรุนแรงจนส่งผลให้หลอดเลือดในหลอดอาหารหรือจากแผลในกระเพาะอาหารแตกจนเกิดการอาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนไม่ใช่อาการเฉพาะของโรคใดโรคหนึ่ง แต่เป็นอาการที่เกิดได้จากหลายๆโรค เช่น

  • จากระบบสมองเช่น ในโรคเนื้องอกสมอง
  • โรคของระบบทางเดินอาหารเช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
  • จากโรคไตเรื้อรัง
  • จากการผลข้างเคียงของยาบางชนิดเช่น ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง
  • จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ หรือ
  • จากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจเช่น การเห็นภาพบางภาพ หรือการได้กลิ่นบางกลิ่น เป็นต้น

อาเจียนมักนำมาก่อนด้วยอาการคลื่นไส้และอาจเกิดร่วมกับอาการอื่นๆได้เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง มีไข้สูง

Updated 2015, Nov 28