อาการปวดศีรษะ (Headache)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อาการปวดศีรษะ

ปวดศีรษะ หรือปวดหัว (Headache) เป็นอาการไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากที่สุด พบได้ในชีวิตประจำวันเกือบทุกวัน และในคนทุกเพศทุกวัย

อาการปวดศีรษะมีได้ตั้งแต่ปวดเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของศีรษะ หรือปวดทั้งศีรษะ หรือปวดร้าวไปยังอวัยวะอื่นๆในศีรษะเช่น ตาหรือต้นคอ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุซึ่งรวมถึงความรุนแรงของอาการด้วย

สาเหตุของอาการปวดศีรษะมีได้มากมายทั้งจากภาวะความเครียดทั่วไป/ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ มีปัญหาด้านสายตา (สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง) แพ้อากาศ บาดแผล และเป็นส่วนหนึ่งของอาการจากโรคต่างๆเช่น โรคจากการติดเชื้อ

อาการปวดศีรษะอาจหายหรือบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อน การผ่อนคลายอารมณ์ กินยาแก้ปวดพาราเซตามอล (Paracetamol) หรือปวดจนต้องไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

อาการปวดศีรษะอาจเกิดร่วมกับอาการอื่นๆได้เช่น มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า นอนไม่หลับ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

โรคหรือภาวะที่มักมีอาการปวดศีรษะรุนแรงที่จำเป็นต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะจากมีเนื้องอกสมอง มะเร็งสมอง หรือโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่แพร่กระจายเข้าสู่สมอง

Updated 2015, Nov 14