หอบเหนื่อย หายใจลำบาก (Dyspnea)

บทความที่เกี่ยวข้อง
หอบเหนื่อย-หายใจลำบาก

หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจติดขัด หรือหายใจไม่ออก หรือบางคนใช้คำว่า แน่นหน้าอก (Dyspnea หรือ Shortness of breath) เป็นอาการทางการหายใจที่รุนแรง มีสาเหตุได้ทั้งจากโรคระบบทางเดินหายใจ (เช่น โรคปอดบวม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหืด โรคจากขึ้นที่สูง โรคมะเร็งปอด) โรคหัวใจ (เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว) หรือปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจเช่น ความ เครียด กลัว เรียกร้องความสนใจ รวมทั้งเป็นอาการปกติที่เกิดจากการออกกำลังกายมากเกินเหตุเช่น เล่นกีฬาหักโหม

หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ฯลฯ พบเกิดร่วมกับอาการได้หลากหลายเช่น มีไข้สูง บวมทั้งตัว แขน-ขาบวม แขน-ขาเขียวคล้ำ ไอเรื้อรัง และอาการ/ภาวะซีด

อาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ฯลฯ เป็นอาการรุนแรงเมื่อไม่ได้เกิดจากคนปกติที่ออกกำลังกายหักโหม เป็นอาการที่ควรต้องรีบพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเสมอ

Updated 2015, July 25