สารอาหาร (Nutrient)

สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่ร่างกายต้องการใช้เพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุหรือเกลื่อแร่ และ น้ำ โดยแหล่งที่มาของสารอาหาร คือ อาหาร อาหารเสริม และน้ำดื่ม