สารคัดหลั่ง (Body fluid)

บทความที่เกี่ยวข้อง
สารคัดหลั่ง

สารคัดหลั่ง (Body fluid หรือ Body discharge หรือ Secretion) หมายถึงสารมีลักษณะเป็นของเหลวที่ร่างกายสร้างขึ้นทั้งเพื่อให้ความชุ่มชื้น เป็นการหล่อลื่น เป็นอาหาร เป็นสารให้ภูมิต้านทาน หรือเป็นของเสียที่ร่างกายต้องกำจัดทิ้ง

สารคัดหลังของร่างกายได้แก่

 • เลือด
 • น้ำเหลืองจากเลือด
 • เหงื่อ
 • ไขมันจากต่อมเหงื่อ
 • น้ำเหลือง
 • หนอง
 • น้ำไขสันหลัง
 • น้ำตา
 • น้ำในช่องต่างๆของลูกตา
 • ขี้หู
 • น้ำมูก/ขี้มูก
 • น้ำลาย
 • เสมหะ/เสลด
 • น้ำนม
 • อาเจียน
 • น้ำดี
 • น้ำจากช่องคลอดหรือตกขาว
 • น้ำอสุจิ
 • น้ำต่างๆในโพรงของอวัยวะต่างๆเช่น น้ำในช่องท้องและน้ำในช่องปอด
 • ปัสสาวะ
 • สารคัดหลั่งมักเจือปนด้วยเชื้อโรค ดังนั้นการสัมผัสสารคัดหลั่งจึงมีโอกาสติดโรคได้

  เมื่อรู้ว่าจะต้องสัมผัสสารคัดหลั่งควรต้องระมัดระวัง สวมถุงมือยางเสมอและระมัดระวังไม่ ให้สารคัดหลั่งสัมผัสเยื่อตาและช่องปาก นอกจากนั้นคือการล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสสารคัดหลั่งถึงแม้จะสวมถุงมือฯแล้วหรือไม่ก็ตาม

  บรรณานุกรม

  1. Body fluid http://en.wikipedia.org/wiki/Body_fluid [2015,Dec12]

  Updated 2015, Dec 12