สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)

บทความที่เกี่ยวข้อง
สารก่อมะเร็ง

สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) คือ สารหรือสิ่งต่างๆรวมทั้งรังสีชนิดต่างๆที่เมื่อร่างกายได้รับ อาจโดยการบริโภคหรือโดยการสัมผัส จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งกับผู้นั้นได้ ทั้งนี้อาจเป็นการได้รับในปริมาณสูงในระยะเวลาสั้นๆ หรือในปริมาณน้อยๆแต่สะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจะเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งให้สูงขึ้นเมื่อได้รับในปริมาณสูงและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังขึ้นกับช่วงอายุคือ เมื่อได้รับในช่วงวัยเด็กโอกาสที่จะก่อโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้น

เนื่องจากในโลกเรามีสารและรังสีเป็นหลายพันชนิด องค์กรต่างๆจึงได้จัดแยกสาร/รังสีออกเป็นหลายกลุ่ม/กรุ๊ป (Group) หรือหลายระดับ ตามความเสี่ยงที่เมื่อร่างกายได้รับแล้วจะมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งสูงหรือต่ำเรียกว่า Agent Classified ซึ่งมีทั้งการจัดทำของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต่ที่นำมาเขียนในที่นี้เป็นขององค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาวิจัยเรื่องโรคมะเร็งที่เรียกย่อว่า ไอเออาร์ซี (IARC, International Agency for Research on Cancer)

ไอเออาร์ซีแบ่งสารก่อมะเร็งเป็น 4 กรุ๊ป ซึ่งไอเออาร์ซีได้ระบุสาร/รังสีต่างๆในแต่ละกรุ๊ปตามตัวอักษร A - Z ซึ่งมีมากมายเป็นร้อยๆชนิดๆ ไม่สามารถนำมาเขียนในเกร็ดฯให้ครบถ้วนได้ เพียงแต่จะยกตัวอย่างเฉพาะที่เรารู้จักกันดี ซึ่งถ้าผู้อ่านสนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ตามเว็บฯ ใน “บรรณานุกรมที่ 2”

  • กรุ๊ป 1 เป็นสาร/รังสี/แสงและอื่นๆที่สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ (Carcinogenic to humans) ที่ขณะนี้พบมีทั้งหมด 113 ชนิด เช่น แอลกอฮอล์ เบนซีน (Benzene) อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ในเชื้อราในธัญญพืชที่อับชื้น แร่ใยหิน (Asbestos) และรังสีไอออนไนซ์ (รังสีจากการตรวจโรค รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา)
  • กรุ๊ป 2A สาร/รังสี/แสงและอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ (Probably carcinogenic to humans) ที่ขณะนี้พบมีทั้งหมด 66 ชนิด เช่น ยาฮอร์โมนเพศชายที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Anabolic hormone)
  • กรุ๊ป 2B สาร/รังสี/แสงและอื่นๆที่อาจเป็นไปได้ในการที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งกับมนุษย์(Possibly carcinogenic to humans) ที่ขณะนี้พบมีทั้งหมด 285 ชนิด เช่น ควันรถยนต์ น้ำมันรถ (Gasoline) และรังสีจากโทรศัพท์มือถือ
  • กรุ๊ป 3 สาร/รังสี/แสงและอื่นๆที่ยังไม่สามารถจัดในขณะนี้ได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Not classifiable as to its carcinogenicity to humans) ที่ขณะนี้พบมีทั้งหมด 505 ชนิด เช่น ยาบางชนิด และคลื่นแม่เหล็ก
  • กรุ๊ป 4 สาร/รังสี/แสงและอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่สารก่อมะเร็ง (Probably not carcinogenic to humans) ซึ่งขณะนี้ในกรุ๊ปนี้มีอยู่เพียงชนิดเดียว คือ Carprolactam ซึ่งเป็นสารออร์กานิก (Organic) ที่เป็นสารต้นกำเนิดของไนลอน (Nylon 6) ที่เป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก

บรรณานุกรม

1. http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php [2014,Aug23]
2. http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf [2014,Aug23]

Updated 2014, Aug 23