ลูกตา (Eyeball)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ลูกตา

ลูกตา (Eye ball) คือ ส่วนที่เป็นอวัยวะรูปกลมอยู่ในเบ้าตา ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสำคัญหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นคือ กระจกตา แก้วตา และจอตา ซึ่งเนื้อเยื่อสำคัญเหล่านี้จะถูกห่อหุ้มปกป้องด้วยเนื้อเยื่อที่มีความเหนียวทนทานเรียกว่า เปลือกลูกตา (Sclera) ซึ่งนอก จากจะปกป้องเนื้อเยื่อในลูกตาแล้ว ยังช่วยคงลักษณะของลูกตาให้เป็นรูปกลมคงที่อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีระวิทยาของตา) ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของลูกตา หรือการกลอกตาจะโดยกล้ามเนื้อหลายมัดที่อยู่ในเบ้าตา

บรรณานุกรม

1. Eyeball (Anatomy) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/199358/eyeball [ 2015,July11].

Updated 2015, July 11