ลิวโคทรีน (Leukotriene)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ลิวโคทรีน

ลิวโคทรีน (Leukotriene) คือ สารอักเสบที่สร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆเช่น Neutrophi, Mast cell รวมถึงจากเซลล์ที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาในร่างกาย (Macrophage)

สารลิวโคทรีนมักถูกร่างกายสร้างขึ้นมาพร้อมกับสารอักเสบอื่นเช่น Histamine และ Prostaglandin ซึ่งเมื่อเนื้อเยื่อใดมีการสร้างสารเหล่านี้ขึ้นจะเกิดการอักเสบ (บวม แดง ร้อน) ซึ่งเนื้อเยื่อที่มักสร้างสารนี้คือ ทางเดินหายใจ (เช่น หลอดลม) และสารนี้ยังทำให้หลอดลมเกิดหดเกร็ง สารนี้จึงมักทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ต่างๆเช่น โรคหืด โรคภูมิแพ้หูคอจมูก Angioedema

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Leukotriene [2016,Feb20]