ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary System)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary system) ประกอบด้วยอวัยวะดังต่อไปนี้คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

  • ไตทำหน้าที่หลักคือ กรองของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โรคของไตเช่น โรคไตเรื้อรัง โรคกรวยไตอักเสบ โรคนิ่วในไต และโรคมะเร็ง โดยแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคไตเรียกว่า หมอโรคไต หรืออายุรแพทย์โรคไต (Nephrologist) ส่วนศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านนี้คือ หมอยูโร (Urologist) หรือศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ท่อไต เป็นท่อนำน้ำปัสสาวะจากไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ โรคที่พบได้ของท่อไตเช่น โรคนิ่วในท่อปัสสาวะ
  • กระเพาะปัสสาวะ เป็นอวัยวะที่ใช้กักพักปัสสาวะก่อนปล่อยออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ โรคที่เกิดกับกระเพาะปัสสาวะเช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โรคปัสสาวะรดที่นอน และโรคมะเร็ง
  • ท่อปัสสาวะ เป็นท่อต่อจากกระเพาะปัสสาวะ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะผ่านออกสู่ภายนอกร่างกาย โรคที่เกิดกับท่อปัสสาวะเช่น โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ โรคหนองใน โรคหนองในเทียม

อนึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ คือ หมอยูโร

Updated 2015, Aug 15