ม่านตา (Iris) รูม่านตา (Pupil)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ม่านตา-รูม่านตา

ม่านตา ได้แก่ เนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของลูกตา อยู่ด้านหลังต่อกระจกตา หน้าต่อแก้วตา เป็นเนื้อเยื่อบางๆ เป็นแผ่นกลม ตรงกลางมีรูเรียกว่า รูม่านตา ม่านตามีสีต่างๆได้ตามลักษณะเชื้อชาติเช่น ดำ น้ำตาล หรือสีเทา

ม่านตาสามารถปรับหดและขยายได้ เพื่อให้รูม่านตาปรับเล็กลงหรือขยายใหญ่ขึ้น เพื่อรับแสงให้ได้พอเหมาะในการเห็นภาพ ดังนั้นเมื่อสว่างมากรูม่านตาจะเล็กลง แต่ในที่มืดรูม่านตาจะขยายใหญ่ขึ้น

Updated 2014, Nov 29