ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย (Hypoxemia)

ภาวะขาดออกซิเจน หรือ ภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย (Hypoxemia หรือ Hypoxia) คือ ภาวะที่เกิดจากเลือดแดงมีออกซิเจนต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้น

สาเหตุของภาวะขาดออกซิเจน เช่น

 • ได้รับควันพิษ
 • ทางเดินอากาศอุดตัน (เช่น จากการสำลักอาหาร)
 • โรคปอดอักเสบ/ปอดบวม
 • โรคเรื้อรังของปอด (เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)
 • โรคจากขึ้นที่สูง
 • การดมยาสลบ
 • ยาเสพติดเพราะยาจะกดการหายใจ
 • โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • โรค/ภาวะโลหิตจาง/ซีด
 • และภาวะช็อก

อาการสำคัญของภาวะขาดออกซิเจน คือ หายใจลำบาก และอาการเขียวคล้ำ

การวินิจฉัยภาวะขาดออกซิเจน ได้จากประวัติอาการ การตรวจร่างกาย และการตรวจเลือดดูค่าออกซิเจนในเลือด

การรักษา คือ การให้ออกซิเจน ร่วมกับการรักษาสาเหตุ

ภาวะขาดออกซิเจน เป็นภาวะฉุกเฉิน เมื่อมีอาการต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเสมอ เพราะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

บรรณานุกรม

 1. Hypoxia (Medical) http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_(medical) [2012,Oct11].
 2. Hypoxia http://wikiofscience.wikidot.com/science:hypoxia [2012,Oct11].
 3. Hypoxemia http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxemia [2012,Oct12]
 4. Hypoxemia (Low blood oxygen) http://www.mayoclinic.com/health/hypoxemia/MY00219 [2012,Oct12].