ผลข้างเคียง ผลแทรกซ้อน ผลข้างเคียงแทรกซ้อน หรือภาวะแทรกซ้อน (Complication)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาวะแทรกซ้อน

ผลข้างเคียง (Complication หรือ Sequelae) หรือเรียกได้อีกหลายอย่างเช่น ภาวะข้างเคียง ผลแทรกซ้อน ผลข้างเคียงแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อน ผลแทรกซ้อน ผลไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการรักษาเช่น

  • ผลข้างเคียงจากรังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็งได้แก่ ผลจากรังสีรักษาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการอักเสบของเซลล์ปกติที่อยู่ติดกับเซลล์มะเร็ง ซึ่งในการรักษาแพทย์ต้องการทำลายเซลล์มะเร็งแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเซลล์ปกติได้ เพราะทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติอยู่ปะปนและใกล้ชิดกันเสมอ
  • หรือผลข้างเคียงจากยาเช่น จากยาแก้ปวด/ยาบรรเทาปวด เพราะนอกจากบรรเทาปวดแล้ว ยาบรรเทาปวดบางชนิดมีผลข้างเคียงได้เช่น ยาบรรเทาปวดในกลุ่มเอ็นเสด มีผลข้างเคียงก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะเมื่อกินต่อเนื่อง เป็นต้น
Updated 2014, Oct 11