ปรสิต Parasite

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปรสิต

ปรสิต หรือ พาราไซต์ (Human parasite) คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรียกว่า โฮส์ต (Host) เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช โดยแย่งชิงอาหารจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆอาจโดยจากเลือดหรือจากอาหารในลำไส้ และจะเจริญเติบโต สืบพันธุ์ ออกลูกหลานอยู่กับโฮส์ต ถ้าไม่มีโฮส์ตมันจะตาย ซึ่งในความหมายทั่วไปปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกาฝากนั่นเอง

เมื่อปรสิตเข้ามาอยู่ในมนุษย์ มันจะแย่งชิงอาหารจากมนุษย์หรือกัดกินเลือดจึงสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆกับมนุษย์ได้

ปรสิตอาจเป็นสัตว์เซลล์เดียว (Protozoa) หรือสัตว์หลายเซลล์ อาจอาศัยอยู่ภายนอก คือ บริเวณผิวหนังเรียกว่า Ectoparasite หรืออาศัยอยู่ภายในร่างกายเรียกว่า Endoparasite

  • ปรสิตของมนุษย์ที่พบได้บ่อยที่อาศัยภายนอกร่างกายเช่น เหา เห็บ หมัด
  • ส่วนปรสิตที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ เช่น
    • พยาธิต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ และพยาธิเส้นด้าย พยาธิตืดหมู เป็นต้น
    • และสัตว์เซลล์เดียว (อะมีบา/Amoeba ที่เป็นสาเหตุของโรคบิด และสัตว์เซลล์เดียวที่เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรีย/ไข้จับสั่น)

บรรณานุกรม

  1. Human parasite http://en.wikipedia.org/wiki/Human_parasites [ 2015,Oct10].
  2. Parasites http://www.cdc.gov/parasites/ [2015,Oct10]
Updated 2015, Oct 10