ซีบีซี การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ซีบีซี

ซีบีซี (CBC) หรือการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นการตรวจเลือดวิธีหนึ่ง โดยเมื่อตรวจเฉพาะซีบีซี ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำดื่ม ตรวจได้ทันที

ซีบีซี เป็นคำย่อมาจาก Complete blood count เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไขกระดูก ซึ่งไขกระดูกเป็นเนื้อเยื่ออยู่ในโพรงกระดูกทุกชิ้นของร่างกาย มีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดต่างๆรวมทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

ในการตรวจซีบีซี ในใบรายงานผลตรวจจะมีค่าปกติกำกับให้อยู่แล้ว ซึ่งต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ทั้งจากเทคนิค ยี่ห้อเครื่องที่ใช้ตรวจ รวมทั้งหน่วย/ค่าต่างๆที่ใช้รายงานผล ดังนั้น แพทย์จึงแปลผลตรวจจากค่าปกติที่กำกับมาในใบรายงานผล ร่วมกับอาการและการตรวจร่างกายผู้ป่วย

Updated 2014, Nov 8