ซีด (Paleness)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ซีด

ซีด (Paleness) เป็นได้ทั้งอาการและภาวะ คือการที่สีของผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกายอ่อนซีดลง มักร่วมกับสีซีดลงของริมฝีปาก นิ้ว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และเยื่อตา

สาเหตุของอาการซีดมีได้มากมายที่พบได้บ่อยคือ จากพันธุกรรม ไม่ค่อยถูกแดด ในภาวะอากาศหนาวเย็น ภาวะโลหิตจาง (ภาวะซีด) มีโรคเรื้อรังต่างๆเช่น โรคมะเร็ง มีเลือดออกในบริเวณต่างๆเรื้อรังเช่น จากแผลในกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุรุนแรงทำให้เสียเลือด หรือเมื่ออยู่ในภาวะช็อก

ซีดมักเกิดร่วมกับอาการต่างๆได้เช่น เหนื่อยง่าย เป็นลมง่าย ใจสั่น

เมื่อมีอาการซีดที่หาสาเหตุไม่ได้หรือมีอาการร่วมต่างๆเช่น เหนื่อยง่ายหรือมีเลือดออกเรื้อรัง ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล แต่ถ้ามีอาการช็อกควรไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน/ทันที

Updated 2015, Dec 12