ช็อก (Shock)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อาการช็อก

ช็อก (Shock) เป็นได้ทั้งอาการและภาวะ โดยเกิดจากการล้มเหลวของระบบไหลเวียน โลหิตและระบบหายใจ ส่งผลให้ทุกอวัยวะโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญคือ สมอง หัวใจ และปอด ขาดเลือด ขาดออกซิเจน ร่างกายจึงไม่สามารถทำงานได้ ความดันโลหิตต่ำมาก สมองหยุด การทำงาน หัวใจเต้นอ่อนหรือหยุดเต้น ปอดหยุดการหายใจ ซึ่งถ้าให้การรักษาไม่ทัน ผู้ป่วยมัก เสียชีวิต (ตาย)

อาการช็อกเกิดได้จากหลายสาเหตุที่พบบ่อยเช่น

  • การเสียเลือดรุนแรงเช่น จากอุบัติเหตุ
  • ภาวะขาดน้ำรุนแรงเช่น โรคลมแดดหรือท้องเสียรุนแรง
  • การติดเชื้อในกระแสโลหิต (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ)
  • แพ้พิษแมลง สัตว์ กัด ต่อย (ผึ้ง ต่อ มด กัดต่อย: การปฐมพยาบาล การรักษาและการป้องกัน)
  • การแพ้ยา แพ้อาหาร
  • ภาวะหัวใจหยุดเต้น
  • โรคปอดแตก หรืออุบัติเหตุรุนแรงที่ปอด
  • นอกจากนั้นคือ ปัญหาทางอารมณ์/จิตใจอย่างรุนแรงเช่น โกรธ กลัว เป็นต้น

อาการจากการช็อกคือ หมดสติ ความดันโลหิตต่ำมาก ตัวเย็น หัวใจเต้นเบา หายใจเบา หรือหยุดหายใจ แต่ถ้าเกิดจากติดเชื้อจะมีไข้สูงร่วมด้วย

เมื่อมีอาการช็อกควรต้องไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน/ทันที

Updated 2015, May 16