จอตา หรือ จอประสาทตา (Retina)

บทความที่เกี่ยวข้อง
จอตา

จอตา (Retina หรือ เรตินา) หรือบางท่านเรียกว่า จอประสาทตา ได้แก่ เนื้อเยื่อชนิดหนึ่ง อยู่ภายในลูกตาโดยอยู่ด้านในลึกสุดของลูกตา เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีความไวต่อแสงมาก มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา ซึ่งส่งมาเป็นพลังงานแสงแล้วแปลงกลับเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งต่อไปยังประสาทตา เพื่อส่งต่อไปยังสมอง/ขมองเพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้ากลับเป็นภาพให้เราเห็นได้

บรรณานุกรม

  1. The retina http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/retina.html [2014,Nov15].
Updated 2014, Nov 15