คอหอย (Pharynx)

คอหอย คือ เนื้อเยื่อที่อยู่ในช่องลำคอ ส่วนที่เป็นด้านหน้าคือ ช่องปาก และช่องจมูก ส่วนด้านล่างคือ กล่องเสียงและหลอดอาหาร

คอหอยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. โพรงหลังจมูก (Nasopharynx หรือ Epipharynx) ซึ่งเป็นโพรงอยู่ด้านหลังของโพรงจมูกทั้งซ้าย ขวา
  2. คอหอยส่วนปาก (Oropharynx) คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากช่องปากลงไปจนถึงกล่องเสียง ประกอบ ด้วย ทอนซิล โคนลิ้น เพดานอ่อน และลิ้นไก่
  3. และคอหอยส่วนกล่องเสียง (Laryngopharynx หรือ Hypopharynx) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ด้าน ข้างและด้านหลังของกล่องเสียง

นอกจากนั้น คอหอยยังประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ คือ กล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้น ประสาท และระบบน้ำเหลือง

คอหอย ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศเพื่อการหายใจ เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร ช่วยการกลืน และช่วยการออกเสียง

โรคที่เกิดกับคอหอยจะเช่นเดียวกับโรคที่เกิดในระบบทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อต่างๆ ทั้ง แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา โรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก และโรคมะ เร็งต่อมทอนซิล เป็นต้น