ก้อน ก้อนเนื้อ (Lump)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ก้อน-ก้อนเนื้อ

ก้อน หรือก้อนเนื้อ ในภาษาอังกฤษใช้ได้หลายคำคือ Lump, Mass, Cyst, Tumor และ Nodule ซึ่งหมายถึง สิ่งหรือเนื้อที่มีลักษณะนูนออกมา มักมีรูปร่างค่อนข้างกลม อาจดูเหมือนบวมก็ได้ เมื่อคลำจะได้ความรู้สึกต่างๆซึ่งขึ้นกับสาเหตุเช่น เจ็บ แข็ง นิ่ม เคลื่อนไปมาได้ หรืออยู่ติดกับที่ เป็นต้น

ก้อน/ก้อนเนื้อเกิดได้ทั่วร่างกายในทุกอวัยวะ โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เนื้องอก โรคมะเร็ง ก้อนเนื้ออักเสบ (เช่น ฝี ) ถุงน้ำ (ซีส/Cyst) ต่อมน้ำเหลือง ปุ่มกระดูกที่พบเป็นปกติในคนผอม หรือก้อนเลือดจากมีเลือดออก (ก้อนเลือดขัง/Haematoma)

ก้อน/ก้อนเนื้ออาจมีหรือไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น เจ็บเมื่อมีการอักเสบร่วมด้วย หรือเขียวคล้ำเมื่อมีเลือดออกภายในก้อน เป็นต้น

เมื่อมีก้อนที่โตเร็วหรือเป็นแผลเรื้อรังหรือมีเลือดออกจากก้อน ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยแยกจากโรคมะเร็ง

บรรณานุกรม

  1. http://www.thefreedictionary.com/lump [2015, Dec12]
Updated 2015, Dec 12