การไหลเวียนเลือด หรือการไหลเวียนโลหิต (Circulation) ระบบไหลเวียนเลือด หรือ ระบบการไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)

บทความที่เกี่ยวข้อง
การไหลเวียนเลือดหรือการไหลเวียนโลหิต

การไหลเวียนเลือด หรือการไหลเวียนโลหิต (Circulation) หมายถึง การไหลหมุนเวียนของเลือด (โลหิต) และ/หรือของระบบน้ำเหลืองของร่างกาย โดยเริ่มจากเลือดแดง (เลือดและน้ำเลือด) ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจเข้าสู่หลอดเลือดแดงที่กระจายอยู่ทั่วตัว เพื่อนำเลือดแดงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย และจะนำของเสียจากเนื้อเยื่อและอวัยวะทั่วร่างกายกลับสู่หัวใจทางระบบน้ำเหลืองและหลอดเลือดดำ ไหลเวียนเป็นวงจรที่เป็นระบบเรียกว่า “การไหลเวียนเลือด หรือการไหลเวียนโลหิต” หรืออาจเรียกว่า “ระบบการไหลเวียนเลือด หรือระบบ การไหลเวียนโลหิต (Circulation system)” ซึ่งอวัยวะสำคัญของระบบนี้ได้แก่ เลือด หลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง และหัวใจ

การไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติมีสาเหตุเกิดได้ทั้งจากความผิดปกติ

  • ของเลือดเช่น ภาวะมีเม็ดเลือดแดงสูงเกินปกติ หรือภาวะมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เกิดจากความผิดปกติของเกล็ดเลือด
  • ของหลอดเลือดเช่น โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดดำขอด
  • และของหัวใจเช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจ

บรรณานุกรม

  1. Circulation http://en.wikipedia.org/wiki/Circulation [2015,Oct17]
  2. Circulation system https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system [2015,Oct17]