การแพ้ อาการแพ้ อาการภูมิแพ้ (Allergy reaction)

บทความที่เกี่ยวข้อง
การแพ้

การแพ้ อาการแพ้ อาการภูมิแพ้ (Allergic reaction) คืออาการที่เกิดจากร่างกายมีความไว/ มีการตอบสนองมากเกินปกติต่อสารบางชนิดที่เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ ซึ่งสารก่อภูมิแพ้นี้จะเป็นตัวกระตุ้นต่อระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายให้หลั่งสารเคมีต่างๆหลายชนิดซึ่งที่สำคัญเช่น สารฮีสตามีน (Histamine) ที่จะกระตุ้นเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวและ/หรือเยื่อเมือกของอวัยวะต่างๆและก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้นที่เรียกว่า การแพ้ หรืออาการแพ้ หรืออาการภูมิแพ้ ทั้งนี้อวัยวะที่มักเกิดอาการแพ้ได้แก่ ตา เยื่อจมูก ไซนัส ลำคอ ผิวหนัง หลอดลม ปอดและกระเพาะอาหาร

สารก่อภูมิแพ้มีได้มากมายหลากหลายชนิดซึ่งอาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล แต่ที่พบได้บ่อยและเกือบจะก่ออาการแพ้ในทุกคนที่เป็นโรค/ภาวะภูมิแพ้คือ ฝุ่นละออง ละอองเกสรดอกไม้ อาหารบางชนิด ยาบางชนิด ฝุ่นละออง เชื้อรา และยาง (Latex)

อาการของการแพ้ขึ้นกับอวัยวะที่เกิดการแพ้เช่น

 • จมูก ไซนัส ลำคอ: อาการเช่น ไอ จาม มีน้ำมูกที่มักจะขาวใส เจ็บคอ คัน/ระคายคอ
 • ตา: อาการเช่น คันตา ตาแดง ตาบวม น้ำตาไหล
 • หลอดลม ปอด: อาการเช่น ไอ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
 • กระเพาะอาหาร: เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และ
 • อาการแพ้ที่รุนแรง: เรียกว่า Anaphylaxis (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง Anaphylaxis)

ทั้งนี้เมื่อมีอาการดังกล่าวควรต้องสังเกตว่ามีสาเหตุจากสารอะไรที่เป็นสารก่อภูมิแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้น แต่เมื่ออาการเหล่านั้นเกิดขึ้นเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

อนึ่ง แนะนำอ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง

 • โรคภูมิแพ้
 • โรคภูมิแพ้หูคอจมูก
 • โรคหืด
 • โรคเยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้
 • Anaphylaxis

บรรณานุกรม

 1. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000005.html [2016,May21]