กระดูกคอ กระดูกสันหลังคอ (Cervical spine หรือ Cervical vertebrae)

บทความที่เกี่ยวข้อง
กระดูกคอ

กระดูกคอ หรือกระดูกสันหลังคอ (Cervical spine หรือ Cervical vertebrae) คือ กระดูกสันหลังส่วนที่อยู่ต่อจากกะโหลก ทางการแพทย์มักเรียกย่อว่า C-spine (ย่อมาจาก Cervical) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 ข้อ C1 ถึง C7

กระดูกคอเป็นกระดูกที่ไม่มีกระดูกซี่โครงมาเกาะ ยกเว้นบางคนอาจพบมีกระดูกซี่โครงขนาดเล็กและสั้นมาเกาะที่กระดูกคอข้อที่ 7 โดยอาจพบด้านเดียว (ซ้ายหรือขวา) หรือมีทั้ง 2 ด้านทั้งซ้าย - ขวาเรียกว่า Cervical rib ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการกดรัดหลอดเลือดและเส้นประ สาทในบริเวณทางออกของช่องอก (Thoracic outlet) เป็นสาเหตุให้เกิดโรค/กลุ่มอาการที่เรียกว่า กลุ่มอาการกดรัดหลอดเลือดและเส้นประสาทบริเวณทางออกทรวงอก หรือกลุ่มอาการทีโอเอส (TOS หรือ Thoracic Outlet Syndrome)

กระดูกคอมีหน้าที่ป้องกันไขสันหลังส่วนคอที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนขา ทรวงอก และกะบังลม, ช่วยรับน้ำหนักกะโหลก, ช่วยการเคลื่อนไหวของคอในทุกท่าทางจากการก้ม เงย และบิดของข้อกระดูก และระหว่างข้อกระดูกแต่ละข้อ, และระหว่างข้อของแต่ละปล้องกระดูกคอจะเป็นทางออกของหลอดเลือดและเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้าม เนื้อต่างๆในส่วนศีรษะ ลำคอ ลำตัวช่วงบน และแขน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่กระดูกคอ อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต (ตาย) หรือเป็นอัมพาต ทั้งแขนและขา จากการที่กระดูกคอเคลื่อนตัดไขสันหลัง ดังนั้นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังการเคลื่อนที่ของกระดูกคอเป็นอย่างยิ่ง

โรคที่เกิดกับกระดูกคอที่พบบ่อยคือ กระดูกคอเสื่อม (โรคกระดูกสันหลังเสื่อม) ทั้งจากอายุและจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดูกคอก้มๆเงยๆซ้ำๆต่อเนื่องเช่น การใช้งานคอมพิว เตอร์ที่จะส่งผลให้เกิดอาการเรื้อรังต่างๆเช่น ปวดศีรษะ ปวดและ/หรือชาแขน ไหล่ และนิ้ว เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Cervical vertebrae http://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_vertebrae [2015,June20].
Updated 2015, June 20