กระดานสุขภาพ

สอบถามวิธีนับวันไข่ตก
Anonymous

16 กรกฎาคม 2561 01:35:55 #1

อยากทราบวิธีนับวันไข่ตกค่ะ กรณีที่รอบเดือนในแต่ละเดือนไม่ตรงกัน เช่น เมษายน 31วัน พฤษภาคม 33วัน มิถุนายน 36วัน รบกวนด้วยค่ะ
อายุ: 26 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 50 กก. ส่วนสูง: 168ซม. ดัชนีมวลกาย : 17.72 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์

(สูติ-นรีแพทย์)

16 กรกฎาคม 2561 17:01:45 #2

ในกรณีที่คุณมีรอบเดือนมาไม่ตรงในแต่ละเดือนคุณจะไม่สามารถนับวันไข่ตกได้ค่ะ การนับวันไข่ตกนั้นจะใช้ได้ในกรณีที่มีรอบเดือนมาทุก 28-30 วัน โดยไข่จะตกในช่วงก่อนที่จะมีรอบเดือนมาประมาณ 14 วัน เช่น ถ้าคุณสามารถทำนายได้ว่ารอบเดือนถัดไปนั้นจะมาในวันที่ 10 สิงหาคม ดังนั้นไข่จะตก ในช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนมาประมาณ 14 วัน ซึ่งจะตกในช่วงประมาณวันที่ 27 กรกฎาคมบวกลบ 2 วันหรือไข่จะตกในช่วงประมาณ 25 ถึง 29 กรกฎาคม ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสสูงที่จะตั้งครรภ์ค่ะ แต่ถ้ารอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ นานๆมาครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถนับวันไข่ตกได้ อาจจะต้องหาซื้อแผ่นทดสอบ เกี่ยวกับการตกไข่มาใช้ค่ะ