กระดานสุขภาพ

ผมตาบอดสีรึป่าวคำ
Sitt*****g

25 พฤษภาคม 2558 03:35:30 #1

ผมมองเห็นสี ทุกอย่าง ปกติ แต่ผมกลับอ่านแผ่นสีไม่เป็นตัวเลข
อายุ: 18 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 53 กก. ส่วนสูง: 170ซม. ดัชนีมวลกาย : 18.34 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา)

26 พฤษภาคม 2558 15:43:17 #2

คนที่ตาบอดสี ไม่ใช่เขาไม่เห็นสีที่บอด แต่เห็นไม่เหมือนคนปกติอื่น ยกตัวอย่างคนบอดสีแดง หากเอาของสีแดงมาวางตรงหน้า เขาจะบอกถูกต้องว่าเป็นสีแดง ทั้งๆที่เขาเห็นสิ่งนั้นเป็นสีเทา แต่ถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าที่เห็นนั้นเขาเรียกกันว่าสีแดง ดังคำพูดที่ว่าคนบอดสี name the color correctly คือบอกชื่อว่าสีแดงได้ถูกต้อง จึงต้องมีการทดสอบด้วยchart พิเศษ เอาสีต่างๆปนกัน เมื่อคนบอดสีแดงเห็นสีแดงเป็นสีเทา หากเขียนตัวเลขด้วยสีแดงบนพื้นสีเทา เขาก็จะไม่เห็นตัวเลข เพราะตัวเลขกับพื้นกลมกลืนกันไปหมด ไม่เห็นตัวเลข ขออธิบายคร่าวๆอย่างนี้ค่ะ. ผู้ที่บอดสีส่วนมากจะไม่ยอมรับว่าบอดสีแดงเพราะเขาก็เห็นสีแดงได้ จนต้องมีวิธีตรวจด้วยchart พิเศษ


พญ. สกาวรัตน์