กระดานสุขภาพ

ลูกอยู่นิ่งๆไม่เป็น
Gart*****k

18 พฤศจิกายน 2556 08:00:20 #1

สอบถามค่ะ ลูกชายวัย1.8เดือน ซนมากอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยค่ะ เดิน วิ่ง ตลอดเวลา ยิ่งถ้าได้ออกไปข้างนอกแล้วอยู่เฉยๆไม่เป็นเลยค่ะ ถ้าจะนิ่งได้คือเวลานอนหลับเท่านั้นค่ะ เพราะลองเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันแถวบ้านแล้ว ก็ยังไม่เท่ากับลูกชายเลยค่ะ  หรือเวลาที่จะสอนพูดหรือสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆเค้าก็จะพูดหรือทำตามได้แป๊ปเดียวค่ะ อยากทราบว่าเด็กไฮเปอร์มีลักษณะเป็นยังไงค่ะ แล้วลูกชายเข้าข่ายไฮเปอร์หรือสมาธิสั้นหรือป่าวค่ะ  ขอบคุณค่ะ

อายุ: 1 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 10 กก. ส่วนสูง: 81ซม. ดัชนีมวลกาย : 15.24 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ. ทรงภูมิ เบญญากร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

19 พฤศจิกายน 2556 16:15:58 #2

เรียน คุณแม่ gartoon.narak,

เด็กอายุสิบแปดเดือนซนเป็นเรื่องที่เจอได้ครับ เพราะว่าเด็กอยากค้นหาตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าแม่เห็นว่าน้องซนมากกว่าเด็กทั่ว ๆ ไปและสงสัยภาวะ hyper อยากให้พาไปพบแพทย์เพราะต้องประเมินเด็กโดยตนเอง การที่เด็กเลียนแบบได้ไม่นานอาจไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นไฮเปอร์เสมอไปครับ อีกวิธีหนึ่งคือดูว่าซนแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเกิดอันตรายใด ๆ ยังสามารถฟังคำสั่งได้ยังถือว่าเป็นปกติอยู่ครับ

Gart*****k

21 พฤศจิกายน 2556 08:36:15 #3

ขอบคุณค่ะ ลูกชายเชื่อฟังคำสั่งและทำตามที่สั่งได้ดีค่ะ น้อยครั้งที่จะไม่ฟังและไม่ทำตาม