กระดานสุขภาพ

จัดฟันในเด็ก
Saow*****1

7 มิถุนายน 2556 11:47:40 #1

ถามเรื่องจัดฟันที่นี่ได้มั้ยคะคือลูกดิฉันดูดนิ้วโป้งมือมาตั้งแต่เด็กทำให้ฟันหน้าเหยินอยากพาไปดัดฟันคือตอนนี้ฟันบนด้านข้างกระพุ้งแก้ม2ข้างหักอยู่ดัดได้มั้ยคะแล้วไม่รู้ฟันน้ำนมหลุดหมดรึยังเพราะมีฟันโยกเพิ่ม ดัดตอนนี้ได้เลยหรือต้องรอฟันแท้ขึ้นหมดก่อนคะ

อายุ: 10 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 30 กก. ส่วนสูง: 110ซม. ดัชนีมวลกาย : 24.79 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ. ทพ. เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

(ทันตแพทยศาสตร์)

8 มิถุนายน 2556 08:47:02 #2

กรณีที่ลูกอายุ10ขวบ เคยดูดนิ้วโป้งมือมาตั้งแต่เด็กทำให้ฟันหน้าเหยินอยากพาไปจัดฟัน

1. ควรไปเข้าคิวรอไว้ก่อน ถ้าต้องการทำที่คลินิกของรัฐบาล หมอจะยังไม่รีบจัดฟันตอนนี้ ฟันหน้าสามารถหุบเข้ามาได้บ้างหากทุกวันนี้ไม่มีการดูดนี้วแล้ว แต่ถ้าลูกยังคงดูดนี้วอยู่ ให้ไปใส่เครื่องมือช่วยป้องกันการดูดนิ้วก่อนครับ

2. วัย 10 ขวบ ควรรอก่อนจนกว่าอายุราว 12-14 ปี เพราะฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมด ฟันแท้กำลังขึ้น การจัดฟันต้องอาศัยฟันแท้เป็นหลักยึดด้วย การดูดนิ้วทำให้ฟันหน้ายื่น ขณะนี้คงไม่ดูดนิ้วแล้วนะครับ ถ้าตอนเริ่มติดนิสัยดูดนิ้ว หากแก้ไขได้ก็ไม่ต้องจัดฟัน ทันตแพทย์อาจใส่เครื่องมือช่วยป้องกันการดูดนิ้วให้ครับ

Saow*****1

8 มิถุนายน 2556 18:24:01 #3

ตอนนี้เลิกดูดนิ้วแล้วแต่ฟันหน้าที่เหยินเป็นฟันแท้แล้วเคยไปติดต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่เค้าไม่รับจัดฟันมีที่อื่นพอแนะนำมั้ยคะที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง

รศ. ทพ. เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

(ทันตแพทยศาสตร์)

9 มิถุนายน 2556 15:47:54 #4

คุณ saowanee1 ไม่ต้องห่วงมากครับ อย่างที่บอกไว้ว่า สามารถรอได้และจำเป็นต้องรอให้ฟันขึ้นก่อน แต่การไปพบหมอก่อนเป็นการเตรียมที่ดีครับ คุณเคยไปติดต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่เค้าไม่รับจัดฟัน ปัจจุบันโรงพยาบาลประจำจังหวัดส่วนใหญ่จะมีหมอที่รับจัดฟัน หมออยากแนะนำให้ทำในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงอาจในคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน ลูกจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะต้องใช้เวลาด้วย ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ต้องโรงพยาบาลของรัฐบาล นอกจากนี้ก็เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งของรัฐบาล ในกรุงเทพมี 4 คณะ (ม.เอกชนอีก 2 คณะ) นอกจากนี้ก็มี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สงขลา ให้ลองโทรศัพท์ถามก่อนครับ