กระดานสุขภาพ

ยากันแท้ง
Anonymous

1 พฤศจิกายน 2556 04:42:18 #1

นู๋เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง  ตอนนี้นู๋ท้องได้ 2 เดือน  ช่วย เดือนแรกไปฝากท้องหมอฉีดยากันแท้งให้ สัปดาห์ละ 1 เข็ม เป็นเวลา 3 สัปดาห์  อยากทราบว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแ่ไหนค่ะ  และยากันแท้งทีีนู่ฉีดนั้น  ฤทธิ์ยามันต่างกันยังไงกับที่เค้าฉีดให้เดือนละ 1 เข็ม  เป็นเวลา 5 เดือนอ่าค่ะ  และโทษของยากันแท้งมีไรบ้างค่ะ

อายุ: 26 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 52 กก. ส่วนสูง: 161ซม. ดัชนีมวลกาย : 20.06 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล

(สูติ-นรีแพทย์)

3 พฤศจิกายน 2556 04:53:04 #2

ปกติแล้ว ยากันแท้งนั้น เป็นยากล่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่มีหน้าที่ทำให้การตั้งครรภ์อยู่ได้ ซึ่งปกติในร่างกายจะมีฮอร์โมนตัวนี้สูงตั้งแต่เร่ิมมีการฝังตัวอ่อนแล้ว แต่ในบางกรณีที่มีการแท้งที่มีสาเหตมาจากการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่มีสาเหตมาจากอะไรก็ตาม ซึ่งบางครั้ง การแท้ง เราไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นสาเหตจากสาเหตุนี้ เมื่อตั้งครรภ์ การฉีดยาตัวนี้ ก็จะมีประโยชน์ในผู้ที่มีสาเหตที่แท้งจากการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน หรือ การสร้างไม่เพียงพอ หรือ ไม่ทราบสาเหตการแท้ง เป็นต้น ซึ่งยานี้ ตามข้อมูลในป้จจุบัน ไม่ทำให้มีผลต่อตัวอ่อนในเรื่องความผิดปกติหรือความพิการแต่กำเนิดครับ

ในคำแนะนำปัจจุบัน มีข้อมูลพบว่า การให้ยากลุ่มดังกล่าว มีประโยชน์ สามารถลดการคลอดก่อนกำหนดได้ ในผู้ที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด และต้องให้ยาตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน และให้จนถึงอายุครรภ์ประมาณ 36 สัปดาห์ หรือ 9 เดือน ครับ แต่ในเรื่องป้องกันการแท้งนั้น ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าป้องกันการแท้งได้ทุกรายครับ

Anonymous

4 พฤศจิกายน 2556 03:33:47 #3

ขอบคุณมากค่ะ

หมอบอกว่าต้องให้ยาตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน และให้จนถึงอายุครรภ์ประมาณ 36 สัปดาห์ หรือ 9 เดือน

แล้วในกรณีนู่ได้รับตั้งแต่ 5 สัปดาห์ ละ่ะ

นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล

(สูติ-นรีแพทย์)

6 พฤศจิกายน 2556 03:52:01 #4

เป็นกรณีการให้ที่มีข้อบ่งชี้ต่างกันนะครับ อย่างที่หมอกล่าวไป ยาตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนหนด แต่ ในกรณีของป้องกันการแท้งนั้น ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับ แต่การฉีดดูเหมือนว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อความพิการของทารก แต่อาจได้ประโยชน์ ก็เป็นข้อมูลหนึ่งในการพิจารณาให้ครับ

Anonymous

13 พฤศจิกายน 2556 14:09:52 #5

ขอบุคุณมากค่ะ