กระดานสุขภาพ

รบกวนคุณหมอเรื่อง ตาบอดสีกับการสอบแพทย์ ครับ
Pees*****e

10 มิถุนายน 2556 18:30:55 #1

ตาบอดสีกับการสอบแพทย์ครับ
ผมมีปัญหาตาบอดสีครับแล้วเคยได้รบการตรวจแล้วโดยจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับ

ผมเลยอยากจะถามว่า ตาบอดสีสามารถเรียนแพทย์ได้หรือไม่ แล้วมีผลมากน้อยเพียงไร

โดยประสบการณ์เคยได้ สอบถามเพื่อนรุ่นพี่ ที่เรียนแพทย์ในบางที่เค้าบอกว่ามีรับด้วยนะครับแต่ต้องตรวจว่า รุนแรงหรือไม่ เช่น ที่จุฬา กับม.ขอนแก่น

แล้วจักษุแพทย์ก็บอกว่าเรียนได้นอกจากพระมงกุฏนะครับ ผมเลยอยากจะถามว่าตกลงเค้ารับหรือป่าว ถ้าไม่รับแล้วทันตะมีปัญหาเรื่องนี้ไหม ผมอยากเรียนจริงๆ นี่ก็ดร๊อปเพื่อรอสอบหมอครับ ขอบคุณครับ

 

อายุ: 18 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 61 กก. ส่วนสูง: 164ซม. ดัชนีมวลกาย : 22.68 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

(วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

12 มิถุนายน 2556 03:21:49 #2

การที่ รพ. พระมงกุฏ ไม่รับตาบอดสีเข้าเรียนแพทย์ อาจเนื่องจาก มีความจำเป็นสำหรับอาชีพทหารมาก โดยเฉพาะทหารอากาศในการที่จะต้องแยกสีต่างๆให้ได้ชัดเจนถูกต้อง

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าสมัครสอบในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถาบันจะแตกต่างกันได้ ขึ้นกับคณะกรรมการหลักสูตรของแต่ละสถาบัน และในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาเป็นนักศึกษา ดังนั้นคุณต้องสอบถามแต่ละคณะ/สถาบันที่คุณต้องการสอบเข้า รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ ของทุกคณะ/สถาบัน ว่า จะรับ หรือไม่รับคนที่มีตาบอดสี หรือต้องอ่านจากใบรับสมัครของแต่ละคณะ/สถาบันว่า รับสมัครผู้มีคุณสมบัติอย่างไร การถามคนอื่นๆ แพทย์ทางเว็บ หรือรุ่นพี่ๆ ก็ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องคะ

 

พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์