กระดานสุขภาพ

ตกขาวสีน้ำตาล
Anonymous

7 มิถุนายน 2563 05:15:41 #1

คือเป็นประจำเดือนวันที่ 28 เลือดสีแดงหมดประมาณวันที่ 2. แล้วจนถึงวันนี้มีตกขาวสีน้ำตาลอ่อนๆ ออกมาด้วย เป็นเหมือนสีน้ำตาลปนกับตกขาว มันเกิดจากอะไร หรือเพราะว่าพึ่งหมดประจำเดือน อันตรายไหมคะ

อายุ: 20 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 55 กก. ส่วนสูง: 156ซม. ดัชนีมวลกาย : 22.60 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์

(สูติ-นรีแพทย์)

8 มิถุนายน 2563 00:40:03 #2

คุณมีรอบเดือนมาเมื่อวันที่ 28 พคแล้วหมดวันที่ 2 มิถุนายน จนถึงขณะนี้ยังมีตกขาวสีน้ําตาลอ่อนปนออกมาด้วย ตกขาวลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นตกขาวที่ปนเปื้อนกับเลือด ซึ่งเลือดน่าจะเป็นเลือดที่ออกจากผนังเยื่อบุโพรงมดลูกด้านในหรือออกมาจากในโพรงมดลูก ดังนั้น จึงน่าจะสรุปได้ว่าคุณมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด แต่มีปริมาณน้อย จึงเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะ สาเหตุที่คุณมีเลือดออกผิดปกติน่าจะเกิดจากการทำงานของรังไข่ที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะภาวะไข่ไม่ตก จึงทำให้รอบเดือนที่มาช่วง 28 พค-2 มิถุนายนเป็นรอบเดือนที่เกิดจากผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวหลุดลอกออกมาไม่หมด ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกด้านในที่ยังมีความหนาตัวอยู่ จึงมีการลอกหลุดออกมาเป็นระยะหลังประจำเดือนปริมาณมากได้หมดไป ซึ่งน่าจะเกิดจาก การที่ไข่ไม่ตกก็จะไม่มีการสร้างโปรเจสเตอโรนมาเปลี่ยนผนังเยื่อบุโพรงมดลูกด้านในให้สุกทั้งหมดและลอกออกมาเป็นประจำเดือน ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกบางส่วนที่ไม่ได้ถูกอิทธิพลของโปรเจสเตอโรนกระตุ้นก็จะมีความหนาตัวอยู่และยังมีการลอกหลุดออกมาเรื่อยๆ ภาวะนี้ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด คุณสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาทานให้เลือดหยุดได้ หรืออาจจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจอัลตราซาวด์ประเมินความหนาตัวของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกและรังไข่ ว่ามีถุงน้ำผิดปกติอื่นใดหรือไม่ จะได้เกิดความสบายใจขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะ