กระดานสุขภาพ

ฉีดยาคุมออกฤทธิ์เมื่อไหร่
Anonymous

13 มิถุนายน 2561 14:49:11 #1

เคยฉีดยาคุมมาก่อนหน้าแล้วผิดนัดวันที่30 พค.ไม่ได้มาฉีดตามกำหนดแต่รับประทานยาคุมแบบเม็ดแทน 9 วันต่อมาไปฉีด หยุดกินยาคุมแบบเม็ดอยากทราบว่ายาคุมออกฤทธิ์เมื่อไหร่ กินยาคุมเม็ดไม่หมดแผงเป็นอะไรไหม ขอบคุณค่ะ
อายุ: 22 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 42 กก. ส่วนสูง: 160ซม. ดัชนีมวลกาย : 16.41 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ภก.ประดิษฐ์ งามศิริผล

เภสัชกร

15 มิถุนายน 2561 16:50:37 #2

เรียน คุณ 89412,

เนื่องจากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดรายเดือน หรือราย 3 เดือน แต่โดยทั่วไปสามารถมาฉีดช้ากว่ากำหนดได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 วัน แต่ส่วนของคุณเลยกำหนดนัดไปถึง 9 วัน การรับประทานยาคุมกำเนิดทดแทนไปในช่วงที่ผิดนัด ถูกต้องและเหมาะสมแล้วครับ

แต่ควรรับประทานยาให้หมดแผงจะดีกว่านะครับ เพื่อปรับรอบประจำเดือนให้ครบ 28 วัน การรับประทานยาไม่ครบแผง อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศเกิดความสับสน ทำให้อาจเกิดภาวะเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างเดือน และหากรับประทานยาคุมกำเนิดได้ไม่ถูกต้อง จะเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากเป็นช่วง 14 วันแรกที่อาจมีไข่ตกและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้

หากมีข้อสงสัยเร่งด่วนเกี่ยวกับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถสอบถามได้จากแพทย์หรือเภสัชกรร้านยาใกล้บ้านได้ทันที ไม่ควรรอคำตอบจากทางหน้าเว็บ เนื่องจากอาจต้องมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจตอบช้าเกินไป ไม่ทันการ เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

เภสัชกรประดิษฐ์ งามศิริผล

แนะนำบทความดี ๆจากกองบรรณาธิการของเราที่

  • การคุมกำเนิด (Contraception)
  • แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
  • สูตินรีแพทย์
  • ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive)
  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
  • สูตินรีแพทย์
  • ยาฝังคุมกำเนิด (Contraceptive implant)
  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
  • สูตินรีแพทย์