กระดานสุขภาพ

ฝังยาคุมกำเนิดแล้วกินยา เมลาโทนิน (Melatonin) มีผลต่อการคุมกำเนิดหรือไม่
Hbhb*****b

8 มกราคม 2561 07:48:07 #1

สวัสดีครับ พมดีแฟนผมเขาได้ทำการฝังยาคุมกำเนิดมาประมาณ 6 เดือนแล้ว

ทีนี้แฟนผมทำงานบินข้ามประเทศบ่อยๆ จึงทำให้นอนหลับยาก

ทีนี้ แฟนผมซื้อ เมลาโทนิน (Melatonin) 5mg มาทาน  

ยาตัวนี้จะมีผลต่อการคุมกำเนิดหรือไม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

อายุ: 24 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 59 กก. ส่วนสูง: 165ซม. ดัชนีมวลกาย : 21.67 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ภก.ประดิษฐ์ งามศิริผล

เภสัชกร

14 มกราคม 2561 17:33:48 #2

เรียน คุณ Hbhb,

ยังไม่พบมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของ ยาฝังคุมกำเนิดกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมลาโทนินนะครับ
ส่วนใหญ่ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันมักเป็นยาชนิดรับประทาน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการดูดซึมยาจากทางเดินอาหาร หรือเร่งการทำลายยาที่ตับ

หากมีข้อสงสัยเร่งด่วนเกี่ยวกับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถสอบถามได้จากแพทย์หรือเภสัชกรร้านยาใกล้บ้านได้ทันที "ก่อน" การเริ่มต้นใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นใดนะครับ ไม่ควรรอคำตอบจากทางหน้าเว็บ เนื่องจากอาจช้าไม่ทันการ เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้


เภสัชกรประดิษฐ์ งามศิริผล


แนะนำบทความดี ๆจากกองบรรณาธิการของเราที่

  • ยาฝังคุมกำเนิด (Contraceptive implant)
  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
  • สูตินรีแพทย์
  • ยาที่ลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิด (Common medications that reduce efficacy of birth control medications)
  • ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
  • เภสัชกร