กระดานสุขภาพ

โรคย้ำคิดย้ำทำ
Anonymous

11 มิถุนายน 2559 12:47:02 #1

เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมา2ปีแล้วค่ะ แต่เพิ่งไปพบจิตแพทย์เมื่อเดือนต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา ได้รับยา escitalopramและlorazepam อาการดีขึ้นบ้างแล้ว อยากทราบว่าต้องใช้เวลาทานยาอีกนานแค่ไหนจึงจะหายขาดจากโรคนี้ หรือต้องกินยาไปตลอดชีวิตคะ
อายุ: 21 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 50 กก. ส่วนสูง: 164ซม. ดัชนีมวลกาย : 18.59 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ. อุดม เพชรสังหาร

(จิตแพทย์)

14 มิถุนายน 2559 07:05:04 #2

โรคนี้ผู้ป่วยแต่ละคนอาจตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกัน การเลือกชนิดของยา การปรับหาขนาดที่เหมาะสมของยา จึงจำเป็นในช่วงเริ่มต้นรักษา

การที่คุณได้รับยาแล้วอาการดีขึ้นแปลว่า ชนิดและขนาดของยาที่คุณได้รับมันลงตัวพอดีกับโรคของคุณแล้ว โดยทั่วไปเราจะใช้ยาในขนาดนี้ไปประมาณ 6 เดือน จากนั้นก็จะค่อย ๆ ลดยาลงจนหยุดยาในที่สุดครับ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี นับแต่เริ่มต้นการรักษา

ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมีอาการเรื้อรัง แต่การที่อาการของคุณดีขึ้นภายในเวลาไม่นานน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ

นพ.อุดม เพชรสังหาร