กระดานสุขภาพ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Cool*****1

3 เมษายน 2559 14:47:55 #1

สวัสดีครับคุณหมอผมอยากทราบ

1.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำพวก เชื้อ HIV  ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม เริม หูดหงอนไก่ กามโรค และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อื่นๆ จะเกิดการติดต่อได้ก็ต่อเมื่อ การมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่อวัยวะเพศ ที่ไม่มีการป้องกันเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ ถ้าเปรียบเทียบในกรณีการสำเร็จความใคร่ด้วยมือ ไม่มีการออรัลเซ็กส์ โอกาสมีมากน้อยเพัยงใดครับ 

2. ในการถูไถอวัยวะเพศระหว่างส่วนหัวอวัยะเพศชายไปสัมผัสกับขนอวัยวะเพศหญิงในขณะอาบน้ำ หรือแม้แต่การนำอวัยวะเพศชายไปถูไถร่องก้น แต่ไม่ได้สอดใส่เข้าไปทางทวารหนัก ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้นใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที จึงอยากทราบว่าผมมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำพวก เชื้อ HIV ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม เริม หูดหงอนไก่ กามโรค และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อื่นๆไหมครับ

3.ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถตรวจได้ภายใน 1 เดือนหลังจากมีความเสี่ยงมา และผลตรวจสามารถเชื้อถือได้หรือไม่ มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องรอ 3 เดือน 

 

อายุ: 30 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 62 กก. ส่วนสูง: 172ซม. ดัชนีมวลกาย : 20.96 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคผิวหนัง

6 เมษายน 2559 15:17:04 #2

1. การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นทำให้โดยการใช้มือ ไม่มีการทำออรัลเซ็กส์และไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศ ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอดส์รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่างไร็ตาม ถ้าเป็นโรคผิวหนังบางชนิด ก็อาจจะติดด่อได้ เช่น หิด หรือถ้ามีหูดที่นิ้วมือและมีการสัมผัสก็อาจจะติดได้

2. การถูไถ โดยไม่มีการสอดใส่ ถือว่าไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ส่วนโรคอื่ๆ ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่ถูไถ มีเชื้ออยู่หือไม่ เช่น หูดหงอนไก่ ก็อาจจะติดต่อได้ หรือถ้ามีแผลอยู่ เช่น เริม รวมทั้งแผลซิฟิลิสระยะที่ 1 และ 2 ก็อาจจะติดต่อได้ เช่นเดียวกัน

3. การตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อเอดส์หรือไม่ วิธีที่ตรวจได้เร็วที่สุดหลังมีความเสี่ยงคือการตรวจด้วยด้วยวิธี NAT คือการตรวจส่วนของเชื้อไวรัสเอชไอวีสามารถตรวจได้เร็วขึ้น คือประมาณ 1 อาทิตย์หลังมีความเสี่ยง แต่จะมีตรวจเฉพาะห้องแล็บใหญ่ๆและมักใช้ในงานวิจัย เนื่องจากมีราคาแพง แนะนำให้ตรวจด้วยวิธีที่ใช้กันทั่วไป คือ GEN 4 ซึ่งเป็นการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดี สามารถตรวจได้หลังมีความเสี่ยงประมาณ 3-4 อาทิตย์ ถ้าผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ติดเชื้อ 99.5% ควรตรวจซ้ำหลังเสี่ยงครบ 3 เดือน ซึ่งถ้าผลเป็นลบ ก็ไม่ติดเชื้อเอดส์ ที่แนะนำว่าควรจะตรวจที่ 3 เดือน เพราะชุดตรวจในบางแห่งอาจจะยังไม่ได้ใช้ชนิด GEN 4 และในกรณีที่ใช้ GEN4 ก็อาจจะพบว่าตรวจพบที่ 3 เดือน แต่น้อยมากคือ น้อยว่า 0.5% แนะนำตรวจโดยใช้สิทธิทีมี เช่น บัตรทอง ประกันสังคม ไม่ต้องเสียค่าตรวจ ตรวจได้ปีละ 2 ครั้ง