กระดานสุขภาพ

การฝังยาคุมกำเนิด
Anonymous

1 ตุลาคม 2558 07:55:09 #1

อยากทราบว่าการฝังยาคุมกำเนิดจะต้องฝังช่วงไหนคะ

หมายถึงว่าในช่วงที่กำลังมีประจำเดือน หรือว่าช่วงก่อนเป็นประจำเดือน 2 สัปดาห์คะ

ถ้าในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนมา 5 วัน แล้วจะฝังยาคุมกำเนิดเลยได้มั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

อายุ: 20 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 58 กก. ส่วนสูง: 158ซม. ดัชนีมวลกาย : 23.23 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์

(สูติ-นรีแพทย์)

6 ตุลาคม 2558 15:11:45 #2

การคุมกำเนืดทุกชนิดจะทำในช่วงที่มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์แน่นอน ซึ่งระยะที่ปลอดภัยจะเป็นช่วงหลังจากที่มีประจำเดิอนมาไม่เกิน 5 วัน เช่นรอบเดือนมาวันที่ 1 ตค สามารถเริ่มฝังยาได้ตั้งแต่ 1-5 ตค ค่ะ ไม่ใช่ฝังหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนมา เพราะจะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ ยาฝังจะมีฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 ปี เมื่อครบระยะเวลาจะต้องมาถอดหลอดยาออก อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ