กระดานสุขภาพ

สอบถามเรื่องมะเร็งปากมดลูก
Anonymous

9 กรกฎาคม 2557 16:31:10 #1

สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดหน่อย .. อยากทราบว่า 1.ถ้าเป็นแล้วแสดงอาการ จะมีอาการอย่างไรบ้างคะ 2.เมื่อมีการแสดงอาการจัดอยู่ในขั้นไหน 3.การตรวจหามะเร็งปากมดลูกมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ 4.การฉีดวัคซีนหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วมีผลหรือไม่ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

 

ขอบคุณนะคะ

 

 

อายุ: 20 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 47 กก. ส่วนสูง: 157ซม. ดัชนีมวลกาย : 19.07 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์

(สูติ-นรีแพทย์)

10 กรกฎาคม 2557 15:23:08 #2

มะเร็งปากมดลูกอาจจะมีอาการได้มากมาย เช่น ตกขาวผิดปกติ หรือมีเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือาจจะไม่มีอาการใดๆ เลยก็ได้ แต่ถ้ามีอาการมาก เช่น เลือดออกมาก ตกขาวมีกลิ่นเหม็นรุนแรง อาจจะมีอาการมากแล้วก็ได้ ดังนั้น การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่สูง ถ้ามารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาล ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้ว การฉีดวัคซีนอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เพราะอาจจะมี HPV virus ในตัวแล้ว การตรวจ DNA ของ HPV virus ก่อนฉีดอาจจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะฉีดดีหรือไม่ แต่ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ถ้าต้องการฉีดก็สามารถฉีดยาได้เลย ราคายา 3 เข็มประมาณ 7,000-9,000 บาท ตามโปรโมชั่นของแต่ละโรงพยาบาล คุณสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับการฉีดยาได้เลยค่ะ