กระดานสุขภาพ

ปวดนมคลำดูแล้วมีก้อนเนื้อ
Anonymous

16 ธันวาคม 2559 05:13:44 #1

อายุ 18 ปีคะ มีอาการปวดใต้ราวนมข้างซ้ายข้างเดียว เจ็บข้างเดียวด้วยระคะ คลำดูแล้วเหมือนมีก้อนเนื้อแข็งๆใต้ราวนม
อายุ: 18 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 62 กก. ส่วนสูง: 159ซม. ดัชนีมวลกาย : 24.52 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์

(สูติ-นรีแพทย์)

20 ธันวาคม 2559 03:32:40 #2

อาจจะเป็นช่วงกลางรอบเดือนหรือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮฮร์โมนในร่างกายจึงทำให้เกิดอาการเต้านมคัดตึงเหมือนจะคลำได้ก้อนที่ผิดปกติ โดยอายุของคุณไม่น่าจะมีโรคเกี่ยวกับเต้านมที่ร้ายแรง ถ้าไม่แน่ใจก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมอย่างละเอียดจะได้ทราบว่ามีความผิดปกติใดกันแน่ และจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป เพราะถ้ามีก้อนผิดปกติที่เต้านมจริงจะต้องทำการผ่าตัดออกไปค่ะ