กระดานสุขภาพ

แน่นหน้าอกรู้สึกไม่สบายตรงอก
Puip*****0

21 กรกฎาคม 2563 18:21:50 #1

มีอาการแน่นหน้าอกตรงที่บริเวณข้างบนตรงกลาง รู้สึกไม่ค่อยสบายตรงอกอาการเป็นมาแล้วประมาน หนึ่งอาทิตย์หลังจากดื่มหนักช่วงแรกที่เป็นรู้สึกคลื่นไส้ ถ่ายเหลวประมาณสองวันหลังจากนั้นไม่มีอาการคลื่นใส่ถ่ายเหลวแล้วนอกนั้นไม่มีการอารอื่นครับอยากทราบว่าเป็นอะไรครับ
อายุ: 20 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 60 กก. ส่วนสูง: 160ซม. ดัชนีมวลกาย : 23.44 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
พญ.กิติพร กวียานนท์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์ทั่วไป

25 กรกฎาคม 2563 14:51:41 #2

  • เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอก (Chest pain) เป็นอาการที่เกิดได้จากสาเหตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ
  • โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคของผนังหน้าอก
  • โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคระบบทางเดินหายใจเช่น โรคปอดบวม และจากอาการไอรุนแรง
  • โรคทางเดินอาหารเช่น อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
  • โรคของผนังหน้าอกเช่น กระดูกซี่โครงบาดเจ็บ หรือโรคงูสวัดของผิวหนังส่วนหน้าอก
  • ปัญหาทางอารมณ์จิตใจเช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ
  • อนึ่ง เจ็บหน้าอกมักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอเช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอกที่เกิดร่วมกับอาการวิงเวียนจะเป็นลม หรือเจ็บ/ปวดร้าวไปขากรรไกรและแขน เป็นอาการที่ต้องพบแพทย์ฉุกเฉินเพราะอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ