กระดานสุขภาพ

คันและแสบอวัยวะเพศตอนเป็นประจำเดือน
Anonymous

28 สิงหาคม 2560 14:35:35 #1

สวัสดีคะ ขณะนี้เป็นประจำเดือนอยู่ แต่มีอาการคันและแสบที่อวัยวะ แดงด้วยคะ ทั้งคันทั้งแสบตอนเป็นประจำเดือน มันเกิดจากอะไรคะ ทรมานมากนั่งลำบากเพราะเจ็บแสบและคัน เปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วก็ยังเป็นคะ มันเกิดจากอะไรคะและควรรักษายังไง
อายุ: 18 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 40 กก. ส่วนสูง: 158ซม. ดัชนีมวลกาย : 16.02 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล

(สูติ-นรีแพทย์)

5 กันยายน 2560 17:56:07 #2

จากที่กล่าวมาหากมีอาการคันบริเวณปากช่องคลอดและมีลักษณะรอยโรคเป็นผื่นสีออกชมพูหรือแดงๆ ขอบเขตชัดเจน มักเป็นสองข้างของปากช่องคลอดและผิวหนังระหว่างนั้น มักจะเกิดจากการติดเชื้อราที่ผิดหนังครับ ซึ่งการรักษานั้นจะใช้ยาที่มีช่ือสามัญ clotrimazole ชนิดทา ทาก็ได้ครับ ที่สำคัญ ต้องทาบริเวณที่เป็นรอยโรค โดยเฉพาะอย่างย่ิง ที่ขอบ เพราะเชื้อราจะอยู่บริเวณนี้มากๆ และ เป็นบริเวณที่แบ่งตัว ลามต่อไปครับ ทาจนอาการดีชึ้นจนหาย และ ทาต่อประมาณ 1-2 สัปดาห์ด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้น จะเป็นซ้ำได้ง่าย และในช่วงที่มีประจำเดือน อาจเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยขึ้นเพื่อลดความอับชื้นนะครับ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หมอแนะนำให้มาพบสูตินรีแพทย์นะครับ