กระดานสุขภาพ

สอบถามเกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษ
Anonymous

17 พฤศจิกายน 2559 04:46:19 #1

เริ่มรักษาอาการไทรอยด์เป็นพิษ เมื่อประมาณ 20 พฤษภาคม 59 อาการที่ไปพบหมอมีอย่างเดียวคือคอที่บวมจนมีคนทัก เริ่มแรก ตรวจเลือด เจาะก้อนเนื้อไปตรวจ ผลออกมาคือ FT3=6.99 FT4=2.99 TSH = 0.008 เริ่มรับยามาทาน คือ 24 สิงหาคม 59 จากน้ำหนัก 58-59 ทานยา3เดือน (MMI 5mg. วันละ3เม็ดหลังอาหารเช้า) น้ำหนัก เพิ่มเป็น 65 ทานปกตินะคะ ไม่ได้ทานมากกว่าปกติเลย ล่าสุด 16 พฤศจิกายน 59 ไปตรวจเลือด FT3=2.56 TSH=0.006 คุณหมอบอกว่า ฮอร์โมนปกติแล้ว แต่ยังต้องทานยาให้ครบ18เดือนถึง2ปี ในปริมาณเดิม คือ MMI 5mg. 3เม็ดหลังอาหารเช้า ถามคุณหมอ คือยามีผลต่อน้ำหนัก และเคยหาข้อมูลในเน็ตพบว่า โดยปกติคนที่เป็นโรคนี้จะผอม ในขณะที่เราน้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้หมอควรปรับลดยาเพราะอาจได้รับยาเกิน จนอาจมีอาการไฮโปไทรอยด์ได้ และเมื่อฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติแล้ว คุณหมอจะพิจารณาปรับลดปริมาณยาตามอาการและผลเลือดตามความเหมาะสม จึงอยากทราบว่า เมื่อฮอร์โมนปกติแล้ว เมื่อไหร่คุณหมอถึงจะพิจารณาปรับลดปริมาณยาได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
อายุ: 31 ปี เพศ: F น้ำหนัก: 65 กก. ส่วนสูง: 153ซม. ดัชนีมวลกาย : 27.77 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
พญ.กิติพร กวียานนท์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์ทั่วไป

1 ธันวาคม 2559 04:34:26 #2

ในการรักษาและปรับยาไทรอยด์มีหลักการดังนี้ โดยเริ่มให้ยา PTU 150-300 mg หรือ MMI 15-30 mg ต่อวัน จากนั้น ควรตรวจระดับ ฮอร์โมนทุก 6-8 สัปดาห์ หลัง จากเริ่มยา โดยเฉพาะใน 6 เดือนแรกของการรักษาโดยตรวจวัดระดับทั้ง FT4 และ T3 เนื่องจากระดับT3จะกลับมาเป็นปกติช้ากว่า T4ไม่แนะนาให้ตรวจค่าTSHใน6เดือนแรกเนื่องจากค่า TSHจะยังต่ำอยู่ได้นานอีกระยะ การตอบสนองจนระดับฮอร์โมนจนเป็นปกติใช้เวลาใน8-12สัปดาห์หลังการรักษา ควรจะปรับลดขนาดยาหลังการรักษาเมื่อฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติ โดยลดยาลงจนถึง maintenance dose (PTU 50-100 มก.ต่อวัน, หรือ MMI 5-10 มก. ต่อวัน) และรับประทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย18 เดือน โดยในช่วงนี้ก็ต้องเจาะเลือดตรวจเป็นระยะเช่นกัน ในส่วนของน้ำหนักที่ขึ้นมา คาดว่าจะเกิดจากตอนแรกมีภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มาก เมื่อระดับการทำงานกลับมาเป็นปกติ น้ำหนักจึงขึ้นค่ะ