กระดานสุขภาพ

ผมมีอาการปัสสาวะเป็นฟอง
Brai*****m

12 ธันวาคม 2555 13:23:49 #1

ผมมีอาการปัสสาวะเป็นฟองอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

อายุ: 17 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 60 กก. ส่วนสูง: 170ซม. ดัชนีมวลกาย : 20.76 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

(วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

13 ธันวาคม 2555 06:59:20 #2

โดยปกติคนเรา ปัสสาวะเป็นฟองได้เป็นครั้งคราว เช่น -เมื่อปัสสาวะเร็ว -มีปัสสาวะข้นมาก เช่น ดื่มน้ำไม่พอ -กินอาหารบางชนิด เช่น ผักบางชนิด กินอาหารโปรตีนมาก -ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด -ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -ดื่มเครื่องดื่มมีกาเฟอีน (เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) แต่อาการจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามปัจจัยดังกล่าว โดย สีปัสสาวะต้องเป็นสีปกติ กลิ่นปกติ และปัสสาวะต้องใส ในผู้ชายอาจพบหลังมีการหลั่งน้ำเชื้อได้

แต่ถ้า ปัสสาวะเป็นฟองเสมอ เป็นฟองมาก อาจร่วมกับปัสสาวะ ขุ่น สีผิดปกติ เช่น ชมพู แดง คล้ายสีชา มีกลิ่นผิดปกติ ปริมาณปัสสาวะมากกว่าปกติทุกครั้ง และ/หรือมีอาการปวดหลัง อาจเกิดจากมีโรคของระบบทางเดินปัสสาวะได้ เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือไตอักเสบ

คำแนะนำ: ถ้าคุณมีอาการผิดปกติดังกล่าวร่วมด้วย ควรพบแพทย์ เป็นแพทย์ทั่วไปได้คะ

บรรณานุกรม
http://wiki.answers.com/Q/What_is_cause_of_foamy_urine_in_men [2013,dec12].

 

พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

Brai*****m

14 ธันวาคม 2555 10:00:37 #3

ขอบคุณมากครับคุณหมอ