กระดานสุขภาพ

การเป็นภูมิแพ้(ลมพิษ)มีโอกาสหายขาดไหมครับ
Sana*****n

7 พฤศจิกายน 2555 12:17:44 #1

มีวิธีตรวจสอบไหมครับว่าการเป็นลมพิษนั้นคนๆนั้นแพ้อะไร?ที่ได้ผลค่อนข้างแน่นอน ขอบคุณครับ

อายุ: 42 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 77 กก. ส่วนสูง: 165ซม. ดัชนีมวลกาย : 28.28 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ตจวิทยา

8 พฤศจิกายน 2555 07:39:22 #2

ลมพิษ เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นแดงบวม เกิดขึ้นเฉียบพลันและผื่นอยู่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หายไปเอง แต่จะขึ้นใหม่เป็นหายๆ แบ่งตามระยะเวลาที่เป็น คือ แบบเฉียบพลัน หมายถึงเป็นมาไม่เกิด 6 สัปดาห์ สาเหตุมักเกิดจากการแพ้ เช่น อาหาร แมลงสัตว์กัดต่อย ยา การติดเชื้อ และ แบบเรื้อรัง คือเกิน6 สัปดาห์ แบบนี้เป็นแบบที่ต้องหาสาเหตุ สาเหตู ได้แก่สาเหตุของโรคลมพิษ

  1. อาหาร เช่น อาหารทะเล, สารกันเสีย, สีผสมอาหารบางชนิด

  2. ยา ปฏิกิริยาการแพ้ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผื่นลมพิษได้

  3. การติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา หรือมีพยาธิ เป็นสาเหตุของลมพิษได้ทั้งสิ้น

  4. โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคต่อมไทรอยด์

  5. อิทธิพลทางกายภาพ ผู้ป่วยบางรายผื่นลมพิษอาจเป็นผลจากปฏิกิริยาต่อความร้อน, ความเย็น, น้ำหนักกดรัด, แสงแดด, การออกกำลังกาย เป็นต้น

  6. การแพ้สารที่สัมผัส ผื่นลมพิษเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ผิวหนังสัมผัสกับสารที่แพ้ เช่น การแพ้ยาง (latex), ขนสัตว์, พืช หรืออาหารบางชนิด เป็นต้น

  7. ปฏิกิริยาแพ้พิษแมลง เช่น ปฏิกิริยาที่เกิดจากผึ้ง, ต่อ ต่อย

  8. มะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือระบบอื่น ๆ ของร่างกาย

  9. ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง ผู้ป่วยลมพิษบางรายเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเอง ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมาที่ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นลมพิษขึ้น

  10. สาเหตุอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคลูปัสหรือผู้ป่วยโรคเส้นเลือดอักเสบบางรายอาจมีผื่นลมพิษ แต่มีข้อสังเกตคือ แต่ละผื่นอยู่นาน มักเกิน 24 ชั่วโมง เวลาหายมักมีรอยดำ


ดังนั้น ต้องตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เพื่อหาสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่มักไม่พบสาเหตุ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ เรื่องการแพ้ หรือ skin testไม่ช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ แต่ถ้าสงสัยลมพิษจากความเย็น จากการกด จากแสง สามารถทดสอบได้ ผู้ที่เป็นต้องสังเกตเองว่าแพ้อะไร สามารถหายได้โดยการทานยา ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเรื้อรังจะไม่รุนแรง ไม่ควรวิตกกังวลมาก