กระดานสุขภาพ

เต้านมมีก้อนเนื้อ เวลากดเจ็บทั้ง 2 ข้าง ทำยังไงดี
HOND*****6

18 เมษายน 2557 16:46:25 #1

เต้านมมีก้อนเนื้อ เวลากดเจ็บทั้ง 2 ข้าง ทำยังไงดี มียาให้หายไปได้ไม หรือต้องผ่าตัดออก ช่วยแนะนำผมทีครับ นอนหันข้างไม่เจ็บหน้าอกมาก

อายุ: 33 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 99 กก. ส่วนสูง: 175ซม. ดัชนีมวลกาย : 32.33 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

(วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

19 เมษายน 2557 15:49:29 #2

การมีก้อนที่เต้านม กดเจ็บ ทั้ง2ข้างในผู้ชายวัยคุณ รวมทั้งคุณอ้วนมากที่เดียว (ดูจากค่าดัชนีมวลกาย) ก้อนในเต้านมจึงน่าเกิดจากปัญหาทางระดับฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากยาหรือฮอร์โมนที่คุณใช้อยู่ หรือจากโรคอ้วน หรือจากโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ จึงแนะนำคุณพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ (จะวินิจฉัยได้ ต้องสอบถามประวัติทางการแพทย์เพิ่มเติม ตรวจร่างกาย ตรวจคลำเต้านม และอาจต้องตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์เต้านม) เป็นอายุรแพทย์ทั่วไปได้ หรือถ้าสะดวกพบแพทย์เฉพาะทาง ก็เป็นอายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ ซึ่งถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนจริง ก้อนเนื้อจะยุบหายไป หลังรักษาควบคุมโรคได้ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคะ

พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์