logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไอมีเสมหะ

อาการ : ไอมีเสมหะ

โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์

ปอดบวมในเด็ก (Childhood pneumonia) / ปอดอักเสบในเด็ก (Childhood pneumonitis)

อาการปอดอักเสบมักเริ่มต้นด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ประมาณ 2 - 4 วันแล้วจึงเริ่มหอบเหนื่อย เพลีย ซึ่งเป็นอาการของปอดอักเสบปอดบวม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เสมหะ เสลด (Sputum)

เสมหะ หรือเสลด (Sputum) เป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจและร่างกายกำจัดออกโดยการไอ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอมโมเนียมคาร์บอเนต (Ammonium carbonate)

ยาแอมโมเนียมคาร์บอเนตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ สูตรตำรับยานี้ที่มีจำหน่าย มักจะเป็นยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการไอ/ยาแก้ไอและช่วยขับเสมหะ