logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

อาการ : ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ต่อมไทรอยด์อักเสบ (Thyroditis)

ต่อมไทรอยด์อักเสบ หรือไทรอยด์อักเสบ (Thyroditis)หมายถึงโรค/ภาวะที่มีการอักเสบของเซลล์ของต่อมไทรอยด์ ซึ่งการอักเสบนี้มีสาเหตุได้หลายอย่าง